Belangrijke update voor de Bouwsector: De Nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb)

Blog

Bij Korff Dakwerken houden we onze klanten en partners graag op de hoogte van relevante ontwikkelingen in onze branche. Per 1 januari 2024 treedt een belangrijke verandering in werking: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Wat betekent dit voor de dakbedekkingsbedrijven?
Als erkende (dak)aannemers worden wij direct beïnvloed door deze nieuwe wetgeving. De Wkb brengt veranderingen met zich mee in zowel de verantwoordelijkheden van aannemers als in het toezicht op bouwprojecten.

Nieuwe toezichthouder: De Kwaliteitsborger
De introductie van de kwaliteitsborger verplaatst een deel van het bouwtoezicht van de gemeente naar private partijen. Dit betekent een nieuwe dynamiek in het bouwproces, waarbij kwaliteitsborging een centrale rol speelt.

Aangescherpte aansprakelijkheid en waarschuwingsplicht
De Wkb verscherpt ook de aansprakelijkheid van aannemers en benadrukt het belang van een nauwkeurige waarschuwingsplicht. Bij Korff Dakwerken zijn we al gewend om hoge kwaliteitsnormen te hanteren en onze klanten duidelijk en tijdig te informeren over belangrijke zaken.

Het consumentendossier
Een interessante toevoeging is het consumentendossier, wat ons als aannemer verplicht om bij oplevering volledig inzicht te geven in de nakoming van de opdracht. Dit past perfect in onze transparante werkwijze.

Onze aanpak
Bij Korff Dakwerken zijn we al volop bezig met de voorbereidingen op deze nieuwe wetgeving. Wij geloven dat deze veranderingen leiden tot een nog hogere kwaliteitsstandaard in onze branche.

Heeft u vragen over de Wkb en wat dit voor uw project kan betekenen? Neem gerust contact op met ons team voor meer informatie.