Wat is een groendak?

Blog

Een groendak, ook wel bekend als een daktuin of sedumdak, is een dakbedekking die begroeid is met planten, grassen en mossen. Het is een vorm van dakvergroening die steeds populairder wordt, omdat het tal van voordelen biedt, zoals isolatie, vermindering van regenwaterafvoer, verbetering van luchtkwaliteit en verhoging van biodiversiteit. Groendaken kunnen zowel op platte als op hellende daken worden aangelegd en worden meestal aangelegd op daken van gebouwen in stedelijke gebieden, waar er beperkte ruimte is voor groen.

Wat zijn de voordelen van een groendak?

Er zijn verschillende voordelen van een groendak, waaronder:

 • Warmteregulering
 • Waterretentie
 • Verbeterde luchtkwaliteit
 • Verlengde levensduur van het dak
 • Visuele esthetiek
 • Duurzame leefomgeving
 • Geluidsisolatie

Waar bestaat een groendak uit?

 • Een beschermdoek: deze biedt bescherming aan de dakbedekking tegen beschadiging en lekkage door bijvoorbeeld steentjes en houtsplinters.
 • De drainagelaag: deze laag zorgt voor de opslag van water tijdens droge periodes en zorgt voor de afvoer van overtollig water.
 • Het filtervlies: dit voorkomt dat kleine gronddeeltjes in de drainagelaag terechtkomen, waardoor de drainage schoon blijft en beter kan functioneren.
 • De substraatlaag: ook wel de “voedingsbodem” genoemd, biedt voldoende water, voedingsstoffen en zuurstof voor de groene begroeiing. de dikte van de substraatlaag is afhankelijk van de soort planten die op het dak worden geplant.
 • De beplanting: dit kan bestaan uit verschillende soorten planten, waaronder sedum, kruiden, grassen, struiken en zelfs bomen.

groendak

Verschillende soorten groendaken

Een groendak wordt vaak geassocieerd met sedum of gras, maar er zijn diverse soorten beplanting die onder deze term vallen. Elk type groendak heeft zijn eigen benaming, uitstraling, functionaliteit en voordelen.

Sedumdak

Een sedumdak is een type groendak dat bedekt is met vetplanten uit de sedum familie. sedumplanten zijn geschikt voor bijna alle klimaten en weersomstandigheden omdat ze veel vocht vasthouden. sedumdaken vereisen weinig onderhoud en zijn lichtgewicht, waardoor ze al vanaf 45 kg/m2 kunnen worden geïnstalleerd. Een sedumdak kan bloeien in diverse kleuren, zoals wit, geel en roze, en bloeit van begin voorjaar tot eind najaar.

Kruidendak

Een kruidendak is een vegetatiedak dat is beplant met een mix van kruiden. Deze kruiden bloeien in verschillende kleuren en geuren en kunnen ook eetbaar zijn. Een kruidendak biedt niet alleen een aantrekkelijke uitstraling, maar kan ook helpen bij het behouden van biodiversiteit en het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Bloemendak

Een bloemendak is een type groendak waarbij de vegetatie bestaat uit een mengsel van wilde bloemen. Deze wilde bloemen bloeien van het voorjaar tot en met het najaar in prachtige kleuren. Het biedt niet alleen esthetische voordelen, maar ook ecologische voordelen, zoals het bevorderen van de biodiversiteit en het aantrekken van bestuivende insecten.

Biodiversdak

Een biodiversdak, ook wel bekend als natuurdak, is een groendak dat ontworpen is om de biodiversiteit te bevorderen. Dit type groendak biedt een habitat voor verschillende soorten planten, insecten en vogels en draagt bij aan het behoud van lokale ecosystemen. Door het toevoegen van specifieke planten en bloemen die een thuis bieden voor bijen, vlinders en andere insecten, kunnen biodiversdaken helpen bij het verminderen van de negatieve effecten van stedelijke ontwikkeling op de lokale flora en fauna.

Groen-blauwdak

Een groen-blauwdak is een type dakbedekking dat niet alleen beplanting bevat, maar ook elementen om regenwater op te vangen en te vertragen, waardoor het dak kan bijdragen aan het verminderen van overstromingen en het verbeteren van de waterkwaliteit. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit een combinatie van sedumplanten en waterdoorlatende tegels, grind of zelfs kleine vijvers. Naast de voordelen voor het milieu en de waterhuishouding kan een groen-blauwdak ook bijdragen aan isolatie, geluidsreductie en het creëren van een groene omgeving in stedelijke gebieden.

Energiedak

Een energiedak is een dakbedekking die naast bescherming tegen weersinvloeden, ook energie opwekt. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van zonnepanelen of collectoren die op het dak worden geplaatst. De opgewekte energie kan vervolgens worden gebruikt om bijvoorbeeld het gebouw te voorzien van elektriciteit of warmte. Een energiedak draagt bij aan de verduurzaming van een gebouw en kan helpen om de energierekening te verlagen.

energiedak

Kun je subsidie ontvangen voor een groen dak?

Veel gemeentes, provincies en waterschappen bieden financiële ondersteuning voor de aanleg van groendaken vanwege de vele voordelen die ze bieden voor de omgeving. De subsidiebedragen en voorwaarden verschillen echter per regio, waardoor er geen nationale subsidieregeling is. Om te achterhalen of er subsidiemogelijkheden zijn in jouw woonplaats, kun je de Groenesubsidiewijzer raadplegen.